kevytlaskutus

RATKAISUJA TYÖNANTAJALLE

Haluaisitko vapaasti solmia työntekijän kanssa työn laskutuksesta, ilman byrokratian painetta?

Laskuttamalla työsuorituksesta Kevyt Laskutuksen avulla tämä on mahdollista – ilman erillisiä lisäkuluja yrityksellesi.

Työllistämällä kevytyrittäjän saat työlle tekijän, ilman kalliita ja aikaa vieviä prosesseja. Kevyt Laskutuksen kautta työllistettävä kevytyrittäjä laskuttaa toimeksiantajaa vain tehdystä työstä, yhdessä laaditun toimeksiantosopimuksen mukaisesti.

Olisiko tämä hyvä ja toimiva ratkaisu yrityksellenne?

Kokemuksemme mukaan kevytyrittäjyys on hyvä, helppo ja moderni tapa toimia. Tämä vastaa työelämän muutokseen tarjoamalla vaihtoehtoisia tapoja työllistää ja työllistyä, jotta työn tekeminen on kannattavaa jatkossakin.

Alalla on vallitsevana suuntana että työsuhteet vähenevät kiihtyvällä vauhdilla, kuitenkin yrityksissä on valtava työvoimapula. Koska kynnys työntekijän palkkaamiseen on korkea, yritykset mieluummin ostavat työtä kuin palkkaavat uutta työvoimaa. Kevytyrittäjyys on hyvä, helppo ja moderni tapa kun yrityksen perustamisen kynnys on työn tekijälle liian korkea

Me hoidamme kevytyrittäjien kaikki palkanmaksuun liittyvät velvoitteet kuten viranomaisvaatimusten mukaiset tilitykset sekä tarvittavat vakuutukset puolestanne, vapauttaen teidät sekä toimeksiantajat että työtä tekevät keskittymään oikeisiin työtehtäviinsä.

Kevytyrittäjä on YEL alainen ja hän hoitaa sen itse joten Tyel vakuutusta ei tarvita.